Hoe geven leuk blijft – de 6e sleutel tot geluk

27 april 2015: in alle vroegte vertrekken Sterre – dan nog 7 jaar – en de Man naar het Sarphatipark. Het is Koningsdag. In het park zetten ze alles op. Een grote doos met een foto van een aap staat prominent vooraan. Sterre voert namelijk actie voor de orang-oetan, een initiatief van de WNF Rangers.

Aan het eind van de dag heeft Sterre tegen de 200 euro opgehaald die ze wil doneren aan het goede doel. ‘Wil je echt niet een deel zelf houden?’, vraag ik haar. Beslist schudt ze nee. Ik verzamel al het contante geld en maak het bedrag over naar het rekeningnummer van het Wereld Natuur Fonds. Sterre is blij en straalt.

Geven: delen en iets doen voor anderen. Het is de 6e sleutel tot geluk volgens het boek ‘Geluk voor kinderen‘ van Leo Bormans.

Het is algemeen bekend dat iets doen voor anderen bijdraagt aan je geluksgevoel. Zo merk ik zelf dat ik blij word als ik iemand anders van dienst kan zijn. Dat kan om iets heel simpels gaan, zoals iemand helpen als hij vastloopt met een excelsheet of iemand trakteren op een lekkere lunch.

Maar ook een luisterend oor bieden of iemand begeleiden op weg van druk naar geluk (of naar geluk in de drukte) maakt me blij. Daarna kan de ander zelf weer verder en ik hou er een voldaan gevoel aan over: dubbel geluk dus!

Plichtsbesef of de wens aardig gevonden te worden

Ik denk wel dat het uitmaakt vanuit welk gevoel of vanuit welke gedachte je geeft of deelt, zowel voor jezelf als voor de ander. Het kan zijn dat je geeft of deelt vanuit de wens aardig gevonden te worden. Of vanuit plichtsbesef of de gedachte dat ‘het’ zo hoort. Of misschien geef je wel omdat je iets terug wilt ontvangen: voor wat hoort wat.

We geven of delen allemaal wel eens iets uit plichtsbesef of om aardig gevonden te worden. Onze tijd, bijvoorbeeld bij familiebezoek waar we eigenlijk geen zin in hebben of wanneer we ons aanmelden als klassenouder omdat we vinden dat we toch ook iets moeten bijdragen.

En misschien geef je geld aan de collectant die voor de deur staat, omdat je het vervelend vindt om nee te zeggen. Ook al is het niet voor een goed doel waarmee je je werkelijk verbonden voelt.

En na de vierde keer dat je op de kinderen van een vriendin hebt gepast, verwacht je misschien bewust of onbewust dat zij jou een wederdienst bewijst.

Het grote gevaar

Op zich is er niets mis met af en toe geven en delen vanuit plichtsbesef of de wens aardig gevonden te worden. En het is menselijk om iets terug te verwachten als je veel geeft. Maar er schuilt een gevaar in te vaak geven om deze redenen.

Geef je te vaak en te veel vanuit plichtsbesef of de wens om aardig gevonden te worden, dan is de kans groot dat je regelmatig over je eigen grenzen heen gaat. En dat veroorzaakt drukte in je hoofd en spanning in je lijf.

Je kunt ook het gevoel krijgen dat je je voortdurend ‘opoffert’ voor anderen. Geven voelt dan ‘zwaar’, als een opgave. En de kans bestaat dat je verongelijkt raakt als je daarvoor niet de erkenning of de tegenprestatie krijgt die je zou willen.

Je geeft dan eigenlijk vanuit een ‘tekort’: een tekort aan liefde voor jezelf – en welbeschouwd ook voor de ander. Want hoe zou jij het zelf vinden als iemand alleen maar aan jou ‘geeft’ vanuit plichtsbesef? Of wanneer iemand het gevoel heeft zich te moeten opofferen voor jou?

Geef je te lang vanuit een ‘tekort’, dan voel je je uiteindelijk uitgeblust en opgebrand. Op dat moment kun je niet meer geven. Je hebt dan te veel van jezelf weggegeven en je kunt alleen nog maar opgeven.

Oprecht verlangen

Geven vanuit liefde, vanuit je hart, betekent dat je geeft vanuit een oprecht verlangen iets voor een ander te willen betekenen. Zonder bijbedoelingen, zonder een gevoel van opoffering. Je geeft vanuit liefde voor de ander én voor jezelf.

Daarbij zorg je niet alleen goed voor de ander, maar ook voor jezelf.  Want je beseft dat je alleen écht kunt geven vanuit liefde en overvloed als je jezelf geeft wat je nodig hebt. 

Geven vanuit liefde, vanuit je hart, voelt lichter en vrijer dan geven vanuit een gevoel van opoffering. Het geeft rust en voldoening en draagt bij aan je geluk: van druk naar geluk!

Voor de olifanten

27 april 2016: in alle vroegte vertrekken Sterre en de Man naar het Sarphatipark voor Koningsdag. Dit keer voert Sterre actie voor de olifant. En ook dit keer haalt ze weer veel geld op. Maar nu merk ik bij haar een lichte aarzeling om al het geld te doneren.

“Mop,” zeg ik tegen haar, “het is echt oké om een deel zelf te houden. Het is heel mooi dat je zo veel wilt weggeven en tegelijkertijd mag je ook goed voor jezelf zorgen.” Sterre besluit een klein bedrag te houden en de rest te doneren aan het goede doel. Ze is blij en ze straalt. Ik geef haar een dikke knuffel. Zo trots op haar!


DROOM GELUK

Deze blogpost is de 6e post in een serie blogposts over de 10 sleutels voor geluk, gebaseerd op het boek ‘Geluk voor kinderen’ van Leo Bormans.  Hier zijn de andere sleutels:

  1. DDoelen: richting geven aan je leven, doelen stellen en deze stap voor stap realiseren.
  2. RRelaties: jezelf verbinden met anderen.
  3. OOpenheid en zingeving: open staan en op zoek gaan naar het grotere geheel.
  4. OOpmerken en waarderen: de wereld om ons heen zien en appreciëren.
  5. MMezelf zijn: jezelf aanvaarden en goed in je vel zitten.
  6. GGeven: delen en iets doen voor andere mensen (deze blogpost).
  7. EEmoties: gevoelens uiten en een positieve houding aannemen.
  8. LLichaam: goed voor je lichaam zorgen, bewegen en gezond eten.
  9. UUitproberen: nieuwsgierig en leergierig zijn, groeien en bijleren.
  10. KKracht: moedig zijn en veerkracht ontwikkelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *